Wat doet de Belangenvereniging Westerwatering en Westerspoor

Wij behartigen al 25 jaar de gemeenschappelijke belangen (groen-, speel- en jeugd-voorzieningen, verkeer en veiligheid), voor alle bewoners, maar met een speciaal oog voor de jeugd en ouderen van Westerwatering.

Onze vereniging telt momenteel bijna 600 leden. Voor de gemeente Zaanstad zijn we als vereniging dan ook een serieuze gesprekspartner. Ook de politie is regelmatig aanwezig bij onze bestuursvergaderingen voor informatie of om problemen in de wijk te bespreken.

De Belangenvereniging Westerwatering is ontstaan in 1991 na een fusie tussen de Bewonersvereniging (1986) en de toenmalige Kopersvereniging (1988).

De vereniging organiseert jaarlijks een wijkfeest, een bollen-plantdag met de scholen, zorgt voor groenvoorziening in de wijk en organiseert regelmatig bijeenkomsten en marktjes.

Drie goede redenen om lid te worden van de Belangenvereniging.

  1. Een leefbare en (verkeers-)veilige wijk. Hoe groter de vereniging, des te meer druk kan worden uitgeoefend op o.a. de gemeente Zaanstad.
  2. Als lid ontvangt u ons verenigingsblad met daarin alle nieuwtjes en wetenswaardigheden over Westerwatering.
  3. Als lid krijgt u bij een aantal van onze adverteerders korting. De contributie van slechts 8,00 per jaar kan zo weer snel worden terugverdiend.