Andere manier van afvalinzamelen (toegevoegd bewonersbrieven)

Bewonersbrieven definitief aanwijsbesluit ondergrondse containers:

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Abbenbroekstraat

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Annie van Eesstraat

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Aria

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Cantate

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Durgerdamstraat

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Elsbroekplantsoen

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Gaasperdamstraat

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Hensbroekstraat

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit J. Breebaardstraat

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit J. Kruijverstraat t.o. 95

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Max Havelaarstraat-Woutertje Pietersestraat

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Mimi Boesnachstraat

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Musical-Fanfarehof

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit P.A. van Meverstraat

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Petronella Moenstraat

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Sara Burgerhartstraat-Max Havelaarstraat

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Symphonie-Fanfarehof

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Theo Mann Bouwmeesterstraat

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Top Naeaffstraat

Bewonersbrief definitief aanwijsbesluit Weiteveen

Informatie 2018

Voorbereidingen op nieuwe afvalinzameling

Vier nieuwe wijken starten direct na de zomervakantie

Kort na de zomervakantie starten de voorbereidingen voor de nieuwe manier van afval inzamelen in vier nieuwe wijken. Het gaat om Wormerveer, Westerkoog, Kalf/Zaanse Schans en het noordelijke deel van Westerwatering. De voorbereidingen beginnen met bijeenkomsten in alle vier de gebieden in september en oktober. De bewoners worden hiervoor ongeveer twee weken van tevoren uitgenodigd.

De komende twee jaar gaat iedere inwoner van Zaanstad over op een nieuwe manier van afval inzamelen. De invoering van het nieuwe systeem gaat wijk voor wijk, dorp voor dorp. In de nieuwe situatie wordt het scheiden van afval makkelijker. Dat moet leiden tot minder restafval. Dat is beter voor het milieu. Ook stijgt de afvalstoffenheffing door het goed scheiden van afval minder snel.

Voorbereidingen
In 2017 is het ‘Grondstoffenplan’ door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staat hoe Zaanstad ervoor wil zorgen dat afval beter gescheiden wordt. Om de nieuwe manier van afval inzamelen in te kunnen voeren, is een goede voorbereiding nodig. Zo moeten in wijken ondergrondse containers geplaatst worden en/of bestaande ondergrondse containers omgebouwd worden.

Plekken voor ondergrondse containers
Voor de plekken waar de nieuwe ondergrondse containers komen te staan, maakt de gemeente een plan. Omwonenden krijgen vervolgens een uitnodiging voor een bijeenkomst om te zien waar de ondergrondse containers gepland zijn. Ook kunnen zij suggesties voor betere plekken doen.

In september en oktober zijn dus vier nieuwe gebieden aan de beurt. Op afvalscheiden.zaanstad.nl staat alle informatie over het nieuwe systeem van inzamelen.