Beplanting stationsplein

Er is in maart 2023 een bewonersbrief verstuurd door de gemeente dat de beplanting bij het stationsplein vervangen zal worden door andere vaste planten. Door de droogte hebben veel planten het niet overleefd.

De brief staat bij Bewonersbrieven in Nieuws en archief.

Half april 2023 is begonnen met het herinrichting. Helaas zijn hierdoor veel bloeiende planten verwijderd. Er worden vragen gesteld over de timing van het starten van dit project.

Update website gemeente https://buitengewoon.zaanstad.nl/projecten/vervanging-beplanting-stationsplein