Inrichting openbare ruimte

In 2018 heeft de raad van de gemeente Zaanstad beleidsnota’s vastgesteld voor de inrichting van openbare ruimte.

Er gaat nu een slag volgen van ontwerp naar uitvoering waarbij er 10 onderwerpen zijn benoemd.

Het opstellen van de Ontwerpaanpak gebeurt in drie fasen:

1) Analysefase: hierin worden de ambities vanuit de verschillende beleidsnota’s ten

opzichte van elkaar bekeken en beoordeeld. Het doel is kansen en dilemma’s voor de

inrichting van de openbare ruimte te bepalen.

Participatie: Deze fase ligt vooral bij Zaanstad maar er wordt wel geschakeld met belangrijke externe partijen.

Afgerond maart/april 2023

2) Hoofdkeuzen: in deze fase wordt onderzocht welke verschillende gebieden en zones

de gemeente heeft en welke belangrijke hoofdstructuren (verkeers-, beplantings-,

water-, economische etc.) er zijn. Voor deze gebieden en structuren worden

voorbeeldontwerpen voor de inrichting van de openbare ruimte gemaakt.

Participatie: In deze fase worden op verschillende plakken in de gemeente wandelingen en gesprekken met gebruikers georganiseerd en interviews met stakeholders gehouden.

Afgerond Q3 2023

3) Ontwerpaanpak: in de derde fase wordt de ontwerpaanpak als document opgesteld.

Participatie: In deze fase worden de inwoners en ondernemers geconsulteerd door een korte introductiefilm en een digitaal consultatieplatform (‘Maptionnaire’). Daarnaast zullen er ook fysieke bijeenkomsten zijn.

Afgerond Q1 2024

Bovenstaand is een samenvatting. Hieronder het volledige document