Onderwerpen

 • Molenweide
 • Woonsplitsing/kamerverhuur
 • Herinrichting stationsplein
 • Zienswijze Zaanse Helden: Zaanse Helden krant
 • Betaald parkeren in de Muziekbuurt (Houtwerf)
 • Openbare ruimtes schouwen
 • Overleg met wijkwethouder, wijkmanager en Belangenvereniging Westzanerdijk
 • Plan voor de Stad, MAAK Zaanstad
 • Slijptreinen
 • Verkeer- en parkeerzaken
 • OMV werkgroep Hart voor Stad, Spoorse Doorsnijding
 • Bollen planten: Ieder jaar in november
 • PR en contact met leden
 • Hoogspanningsmasten