Waar zijn wij mee bezig

Kinderboerderij De Veldmuis

Wij zijn vorig jaar met de kinderboerderij De Veldmuis gestart om diverse activiteiten gezamenlijk te organiseren. De eerste samenwerking was de Kerstmarkt 2018 op locatie De Veldmuis.

Onze andere samenwerking is het plan “Molenweide”. Dit plan wordt genoemd in onze visie (pagina 15). Ook op de website van De Veldmuis vind u informatie over de “Molenweide”.

https://www.develdmuis.nl/samenwerking-met-belangenvereniging-westerwatering/

Andere onderwerpen die behandeld worden

Woonsplitsing/kamerverhuur

Herinrichting stationsplein

Zienswijze Zaanse Helden: Zaanse Helden krant

Betaald parkeren in de Muziekbuurt (Houtwerf)

Openbare ruimtes schouwen

Overleg met wijkwethouder, wijkmanager en Belangenvereniging Westzanerdijk

Plan voor de Stad, MAAK Zaanstad

Slijptreinen

Verkeer- en parkeerzaken

OMV werkgroep Hart voor Stad, Spoorse Doorsnijding

Bollen planten: Ieder jaar in november

PR en contact met leden

Hoogspanningsmasten