Waar zijn wij mee bezig

Onderwerpen die behandeld worden

Bestuur: vacant Penningmeester.

Bollen planten: Ieder jaar in November.

Duurzaamheid

Activiteiten in 2017, PR en contact met leden

Glasvezelnetwerk

Hoogspanningsmasten

Inverdan West

OMV werkgroep Hart voor Stad

Openbare ruimtes schouwen

Overleg met wijkwethouder, wijkmanager en Belangenvereniging Westzanerdijk

Plan voor de Stad, MAAK Zaanstad

Slijptreinen

Verkeer- en parkeerzaken

Spoorse Doorsnijding

Westerwatering fietstunnel (het Spitstunneltje)