Molenweide

Molenweide ontwikkeling

Er is besloten om het gebied rondom de wijkboerderij te ontwikkelen, de Molenweide.

Hierbij zijn er in juni 2022 3 wijkscenario’s aangeboden waarbij met een enquete gekozen kon worden.

Er was weinig response op de enquete (5%) en hierbij is voor 49% gekozen voor scenario Wijkpark.

Op basis hiervan is het eindscenario opgesteld. Dit moet bij de gemeente vastgesteld worden.

De uitvoering zal naar verwachting plaatsvinden gedurende 2023.

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Eindscenario

Wil je meer weten, ga naar de pagina van Maakcentrum

https://maakcentrum.zaanstad.nl/system/attachments/files/000/015/003/original/Presentatie_bijeenkomst_Molenweide_DEF_PDF_%28141222%29.pdf