Nieuwe statuten

Op 14 juni zijn tijdens de Algemene ledenvergadering de concept statuten besproken en goedgekeurd. Inmiddels zijn ze definitief geworden door het passeren bij de notaris. Zie de tab Notulen.

Afbeelding van Freepiks