Privacyverklaring 2024

De Belangenvereniging Westerwatering en Westerspoor, hierna de Belangenvereniging,  gevestigd te Zaandam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

U kunt de FG en Ledenadministratie bereiken penningmeesterww@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Belangenvereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Lidmaatschapsnummer;

– Voorletters en achternaam;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

De Belangenvereniging verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Belangenvereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw contributie betaling

– Verzenden van onze wijkkrant/nieuwsbrief;

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren;

– U te informeren over wijzigingen van onze activiteiten.

 Wij doen dit op grondslag van toestemming van betrokkenen

Geautomatiseerde besluitvorming

De Belangenvereniging neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Belangenvereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Bewaartermijn is duur van de termijn van het lidmaatschap.

Bij beƫindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd en zo nodig vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Belangenvereniging verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

De Belangenvereniging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Belangenvereniging.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

secretariaatwesterwatering@gmail.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Belangenvereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaatwesterwatering@gmail.com.