Statuten

In juni 2023 zijn de gewijzigde concept statuten besproken en goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering.

Inmiddels zijn de statuten gepasseerd bij de notaris en daarmee definitief geworden.

Hieronder zijn de statuten in te zien.